close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • LEGALIZACJE

 • Legalizacja dokumentów urzędowych sporządzonych lub uwierzytelnionych w państwach wchodzących w skład okręgu konsularnego Ambasady RP w Luandzie (Republika Angoli, Demokratyczna Republika Konga, Republika Konga, Republika Gabońska, Republika Środkowoafrykańska) polega na poświadczeniu autentyczności podpisu i charakteru, w jakim działała osoba podpisująca dokument urzędowy lub dokonująca jego uwierzytelnienia oraz tożsamości pieczęci albo stempla, którym ten dokument jest opatrzony (legalizacja pełna).

   

  Dokumentami urzędowymi są m.in. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu), dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych.

   

  Przedmiotem legalizacji mogą być tylko dokumenty urzędowe, które zostały uprzednio superlegalizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa, w którym zostały wydane.

   

  Superlegalizacja oznacza pisemne potwierdzenie przez Ministerstwo, że dany dokument jest oryginalny, wydany zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia, przez osobę do tego upoważnioną  (powinno zawierać imię, nazwisko i funkcję osoby jej dokonującej).

   

  Uwaga:

  Zalegalizowane mogą zostać tylko oryginały dokumentów. Nie jest możliwa legalizacja kopii dokumentów. 

   

  W przypadku legalizacji świadectw szkolnych wymagane jest przedstawienie oryginalnego świadectwa, a nie tymczasowych zaświadczeń o uzyskanych ocenach.

   

  Opłata konsularna za legalizację dokumentu pobierana jest w wysokości 5550 AKZ.

   

   

  Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej jest stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, w związku z czym dokumenty urzędowe sporządzone lub uwierzytelnione w ww. państwie nie podlegają legalizacji pełnej dokonywanej przez przedstawicielstwo dyplomatyczne / urząd konsularny. W jej miejsce wprowadzono uproszczoną procedurę, tzw. klauzulę Apostille,  które jest umieszczana lub dołączana do dokumentu.

   

  W Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Apostille wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Współpracy i Wspólnot, kontakt:

  Avenida Amilcar Cabral

  CP 201, São Tomé

  São Tomé e Principe

  Tel.: +239 222309/224841 Faks: +239 223237

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: