close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRONA GŁÓWNA

 • 8 maja 2017

  Ambasada RP w Luandzie ogłasza sprzedaż samochodu Volvo XC 90.

  Ambasada RP w Luandzie ogłasza sprzedaż samochodu Volvo XC 90.

   

  Ambasada RP w Luandzie informuje o sprzedaży  samochodu służbowego marki Volvo XC 90, w formie pisemnego przetargu publicznego.

  Cena wywoławcza – 20.611 USD

  Oferty pisemne (wzór – zał. nr 1) z proponowaną kwotą zakupu należy składać w siedzibie Ambasady (Rua Damiao de Gois 64, CP 1340 Luanda) w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Przetarg Volvo XC 90”, w dni robocze, w godz. 9.00-14.00 lub drogą pocztową, nie później niż do dnia 30.05.2017

  Niepełne lub niepodpisane oferty zostaną odrzucone.

  Warunkiem rozpatrzenia oferty oraz przystąpienia do przetargu jest niezwłoczne wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 2061 USD. Wadium można wpłacić przelewem na konto Ambasady: IBAN AO 0600 0600 0002 9463 8931 105 lub do kasy placówki, nie później niż do dnia 30.05.2017 (prosimy uwzględnić, że liczy się data wpływu wadium na konto Ambasady).

  Pojazd można będzie oglądać w Ambasadzie RP w Luandzie w dniach 09.05.2017-30.05.2017 (włącznie), w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu z nadzorującym sprzedaż pracownikiem placówki: Michał Wojciechowski, tel. +244 934112 210 lub poprzez email: luanda.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2017. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny. Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium poprzez przelew.

  W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

  Nabywca podpisuje umowę kupna/sprzedaży i dokonuje płatności w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania. Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Przystępując do przetargu wyraża zgodę na opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze polskie/angolskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

  Ambasada RP w Luandzie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Ambasada RP w Luandzie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  Załącznik nr 1

  Specyfikacja techniczna sprzedawanego pojazdu

  Volvo XC90

  Marka

  Volvo

  Modelo

  XC90

  Typ nadwozia

  SUV

  Nr rejestracyjny

  CD-016-02

  N.º nadwozia

  YVICZ955OB1589845

  przebieg

  46.730 km

  Rok pierwszej rejestracji

  2011

  Data produkcji

  2011

  Paliwo

  Benzyna

  Kolor

  granatowy

  Szczegóły techniczne

  Kraj produkcji

  Szwecja

  Skrzynia biegów

  Automatyczna

  Pojemność silnika

  3.192 cm3

  Liczba miejsc

  7

  Liczba drzwi

  5

  Waga

  1750 kg

  Wyposażenie

  Liczba poduszek powietrznych

  kierowca + pasażer + boczne

  Radio z CD

  tak

  Wspomaganie kierownicy

  Tak

  Felgi

  Aluminium

  Tapicerka

  Skórzana, beżowa

  Klimatyzacja automatyczna

  tak

  Komputer pokładowy

  tak

   

  Załącznik nr 2

  Formularz ofertowy

  Proponowana cena w walucie USD

   

   

  Proponowana cena w walucie USD (słownie)

   

   

  Forma płatności: przelew  / gotówka

  Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

   (W przypadku instytucji dodatkowo imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej)

   

  Adres zamieszkania osoby lub siedziby instytucji

   

   

  Nr telefonu/faxu

   

  Adres email

   

   

   

  Oświadczam, że:     -zapoznałem/łam się ze stanem technicznym pojazdu

                                -że z pełna odpowiedzialnością rezygnuję z oględzin pojazdu   

  Data

  ………../………../2017

  Podpis

   

   

  Załącznik nr 3

  zdjęcie

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: